Binnen De Hoge Kouter werd ons leerkrachtenteam al geruime tijd ondersteund door een opvoeder en kinesitherapeuten, maar sinds 2014 is het team uitgebreid met een aantal paramedici.

Onze paramedici geven zowel individuele als klassikale begeleiding. De individuele therapie focust zich op het aanleren van vaardigheden die voor de leerlingen een meerwaarde zijn in hun dagelijkse leven. Dit kan een hobby zijn die wordt aangeleerd alsook een vaardigheid die ervoor zorgt dat de leerling meer zelfstandigheid verwerft.
De extra ondersteuning tijdens de lessen kan dienen om een leerling die bijzondere aandacht vraagt extra te begeleiden zodat de leerkracht zijn aandacht kan verdelen over de andere leerlingen. Of omgekeerd, om de sterkere leerlingen vlot te kunnen laten doorwerken zodat de leerkracht de minder sterke leerlingen kan ondersteunen.

Daarnaast worden onze paramedici ook ingezet voor de klas op maat. Hierbij wordt individueel gewerkt wanneer de leerling op schools of op sociaal-emotioneel vlak een intensievere aanpak vraagt.

In onze school hebben wij twee opvoedsters die zich elk specialiseren binnen bepaalde domeinen van de werking. Waar de ene opvoedster meehelpt in de zorggroepen en ondersteuning biedt tijdens leeruitstappen, het winkelen of het vak socialisatie, is het takenpakket van de andere opvoedster (of leerlingenbegeleidster) meer afwisselend. Het gaat van opvolgen van aanwezigheden, gesprekken met leerlingen, conflicten oplossen, time-out toepassen, individueel koken, medische interventies en nog veel meer.

Onze sociaal verpleegkundige neemt ook een deel van de leerlingenbegeleiding op zich en helpt de opvoedster met haar administratieve taken. Daarnaast neemt zij, in samenwerking met het MFC, de medische permanentie op.
Indien nodig ondersteunt onze verpleegkundige in de klas, maar haar taak ligt voornamelijk binnen de uitbouw van onze klas op maat en time-out.

In ons team zitten ook ergotherapeuten, elk meer gericht tot een bepaalde opleidingsvorm. Binnen opleidingsvorm 1 biedt de ergotherapeut ondersteuning tijdens bijvoorbeeld de lessen koken, huishouden en crea. De leerlingen kunnen zowel binnen als buiten de klasgroep individueel begeleid worden.
Deze ondersteuning richt zich voornamelijk op fijne motorische vaardigheden, visuele vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn in het dagelijkse leven (adl-vaardigheden).

De logopedisten op onze school bieden ondersteuning bij de vakken taal, rekenen en socialisatie. Dit zowel bij de leerlingen van opleidingsvorm 1 en 2, afhankelijk van de noden. Een van onze logopedisten is, door haar vooropleiding, ook halftijds ASS-begeleidster. Zij volgt specifiek de leerlingen met autisme op, observeert hen en maakt aanpassingen indien nodig.

De kinesitherapeuten geven specifieke kiné bij ademhalingsaandoeningen, skeletafwijkingen en/of spieraandoeningen of bij zwaarlijvigheid en zwakke conditie. Er wordt additieve hulp geboden bij het fietsen, zwemmen en bewegingsstimulatie. Men legt de focus ook op de psychomotorische vaardigheden door het stimuleren en bevorderen van de bewegingsontwikkeling. Specifieke methoden zoals basale stimulatie, Sherborne en samen bewegen worden in samenspraak met de leerkrachten uitgewerkt.