Ouderraad

Wie?

De Ouderraad richt zich tot enthousiaste ouders die zich actief willen inzetten om het leven voor de jongeren in en rond de school aangenamer te maken. Op de vergaderingen zijn telkens mensen van het personeel en de directie van de school aanwezig.

Wat?

  • wij werken samen met de school aan het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten/li>
  • wij denken mee, wij overleggen, wij geven advies rond thema’s die belangrijk zijn in het dagelijks leven op school
  • wij krijgen inspraak in de organisatie van het onderwijs
  • wij staan in voor de organisatie van info-avonden voor de ouders – dit in samenwerking met het MFC

Een aantal leden van de OR zetelen in de Schoolraad. Hierin zetelen ook ouders van OV3, personeelsleden en vertegenwoordigers vanuit de lokale gemeenschap.

Wanneer

Wij vergaderen 2 maal per schooljaar met de Ouderraad en 2 maal per jaar samen met de Gebruikersraad van het MFC.

Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten?


Neem gerust contact op met Sabine:

sabine.gheldof@kouterkortrijk.be