Binnen onze school willen we de leerlingen een waaier van kansen aanbieden zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen rekening houdende met hun ondersteuningsnoden en mogelijkheden.
We trachten met de leerlingen een traject af te leggen zodat zij op het einde van de rit over de nodige vaardigheden beschikken om tot een gepaste leef-, woon- en werkvorm te komen.

Type 2: matig of ernstig mentale handicap

Is er voor leerlingen van het onderwijstype 2, die voorbereid worden om later in een beschermde omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven.

Meer en meer worden we echter geconfronteerd met leerlingen met meervoudige beperkingen. Sinds een paar jaar zijn in opleidingsvorm 1 ook leerlingen opgenomen met visuele beperkingen (2 blinde leerlingen), en leerlingen met motorische beperkingen (3 vaste rolstoelgebruikers). Daarnaast zijn er een aantal leerlingen met autisme of met autistiform gedrag en enkele leerlingen met zware sociaal-emotionele beperkingen.
Opleidingsvorm 2 richt zich tot leerlingen met een onderwijstype 9 of 2 en bereidt hen voor op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.

We vertrekken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en gaan na waar we nog verder ondersteuning moeten bieden. De bedoeling is dat deze leerlingen later zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

De doelgroep OV2 is doorheen de jaren sterk veranderd waardoor we ook onze manier van werken hierop hebben afgestemd. We zien meer en meer leerlingen met diagnose autisme of sociaal-emotionele problemen. Door de oprichting van de ‘klas op maat’ kunnen we ook deze leerlingen op gepaste wijze helpen groeien en naar tewerkstelling leiden.

Type 9: kinderen met autisme

Op 1 september 2015 is BuSO De Kouter gestart met het onderwijzen van type 9. Dit onderwijstype is speciaal gericht op leerlingen met autisme. Binnen onze school wordt type 9 ingericht in OV2 en OV3.

Autismespectrumstoornis is een problematiek die een grote invloed heeft op het dagelijkse leven van een persoon en zijn omgeving. Leerlingen met autisme hebben een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte en binnen BuSO De Kouter proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze noden. Onze basisgedachte is hierbij dat leerlingen met autisme het recht hebben om een leerling met autisme te zijn.

Vanuit ons onderwijsaanbod leren we de leerlingen met ASS omgaan met veranderingen, hun communicatieve en sociale vaardigheden zo maximaal mogelijk te ontwikkelen en zich op een sociaal aanvaardbare manier te gedragen, dit binnen hun eigen mogelijkheden en noden.

De Hoge Kouter probeert een autivriendelijke school te zijn, zowel op vlak van infrastructuur, beleid en pedagogiek. De voorbije jaren deden wij al een heuse inspanning om de school autivriendelijk te maken. Er werden tal van maatregelen opgesteld om verduidelijking, verheldering en structuur aan te bieden. Zo zijn er visualisaties in en naast de klas. Denk maar aan de pictogenda, de jaarkalender, de kookmap, diverse stappenplannen, middagmaal enzovoort. Vorig schooljaar maakten wij nog een sprong voorwaarts. We gingen van start met een halftijdse autismebegeleidster om onze leerlingen met autisme de nodige steun en begeleiding te bieden. Zij ging in dialoog met onze collega’s van MFC om de samenwerking betreffende onze leerlingen met ASS te optimaliseren. Ze organiseerde samen met haar collega van de Lage Kouter ook een basiscursus autisme om de nieuwe leerkrachten wegwijs te maken in deze problematiek. Daarnaast werd er een stille ruimte voorzien om de leerlingen met autisme de nodige rust te bieden tijdens de pauzes.
Ook het therapeutisch team werd uitgebreid. De komst van 2 logopedisten, 3 ergotherapeuten, een opvoedster en een sociaal verpleegkundige zijn een troef om nog meer begeleiding op maat te bieden. Leerlingen die omwille van hun autisme moeilijkheden ervaren in de klas, krijgen individuele begeleiding in een aparte klas. Dit wordt de klas op maat genoemd.

We steken met z’n allen graag de handen uit de mouwen om onze leerlingen met autisme te laten functioneren in een omgeving die veiligheid, structuur en voorspelbaarheid biedt.