De structuur van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen

Ons buitengewoon onderwijs leunt aan bij het leeftijdschema van het gewoon onderwijs.

Het wordt ingericht op 3 niveau's:

 1. Kleuteronderwijs (BKO)
 2. Lager onderwijs (BLO)
 3. Secundair onderwijs (BuSO)

Deze niveau's worden dan weer opgesplitst in 9 verschillende types van onderwijs:

 • Type 1: Licht mentale beperking
 • Type 2: Matig en ernstige mentale beperking
 • Type 3: Karakteriële beperking
 • Type 4: Lichamelijke beperking
 • Type 5: Zieke kinderen
 • Type 6: Visuele beperking
 • Type 7: Auditieve beperking
 • Type 8: Ernstige leerstoornissen (niet meer van toepassing)
 • Type 9: Autismespectrumstroornissen

Opleidingsvormen

Op het secundair niveau bestaat er nog eens een indeling naar opleindingsvorm (OV).

 1. Opleidingsvorm 1 (OV1): sociale aanpassing
 2. Opleidingsvorm 2 (OV2): sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
 3. Opleidingsvorm 3 (OV3): beroepsonderwijs
 4. Opleidingsvorm 4 (OV4): algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

OV1 OV2 OV3 OV4
Type 1 nvt nvt X nvt
Type 2 X X nvt nvt
Type 3 X X X X
Type 4 X X X X
Type 5 nvt nvt nvt X
Type 6 X X X X
Type 7 X X X X
Type 9 X X X X